Dobrodošli

‘Mindfulness je svjesnost koja se javlja kada obratimo pažnju namjenski, u sadašnjem trenutku, bez osudjivanja. ‘

dr. Jon Kabat-Zinn

Mindfulness Montenegro je inicijativa koja ima za cilj da predstavi benefite mindfulness-a široj crnogorskoj populaciji kao i da podspješi dijalog i saradnju izmedju sertifikovanih mindfulness učitelja u zemlji i regionu.

Inicijativa se zasniva na principu da je lična mindfulness praksa i iskustvo od osnovnog značaja za vodjenje mindfulness programa i obuhvata:

 • Edukaciju javnog mnjenja putem oficijelnog 8-nedjeljnog programa  Mindfulness-Based Sress Reduction (MBSR) kao i drugih mindfulness programa zasnovanih na evidentnoj praksi (MBP).
 • Okupljanje sertifikovanih učitelja mindflulness-a u Crnoj Gori  koji slijede medjunarodne standarde i etičke kodekse za vodjenje programa:
  – Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
  – Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
  – Mindfulness-Based Programme (MBP).
 • Saradnja sa medjunarodnim asocijacijama sertifikovanih učitelja MBSR, MBCT i MBP kao i sa relevantnim crnogorskim institucijama i stručnjacima čija profesionalna praksa je srodna mindfulness programima (MBP).
 • Razmjena edukativnih, naučnoistraživačkih programa i pozitivne profesionalne prakse
 • Informisanje stručne i šire javnosti u Crnoj Gori o naučnim i kliničkim intervencijama mindfulness-a, Mindfulness-Based Interventions (MBIs) i njihovom doprinosu fizičkom i mentalnom zdravlju pojedinca, kao i u zdravstvu, školstvu, rukovodjenju i drugim relevantinim aspektima od značaja za širu društvenu zajednicu.

Mindfulness Montenegro je član evropske mreže mindfulness associjacija EAMBA European Association of Mindfulness Based Approaches i slijedi medjunarodne standarde profesionalog i etičkog ponašanja sertifikovanih učitelja mindfulness-a. Programi su sekularni, nepolitički i bazirani na opsežnoj i dobro dokumentovanoj evidentnoj praksi.

Ukoliko ste sertifikovani učitelj mindfulness-a, želite više informacija o procesu sertifikacije za učitelja MBSR / MBCT ili imate višegodišnje profesionalno iskustvo u vodjenju MBP slobodno nas kontaktirajte na mindfulnessmontenegro@gmail.com.