MBSR & MBCT

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR – “Smanjenje stresa bazirano na primjeni mindfulness-a” je oficijelni 8-nedjeljni edukativni program mindfulness-a koji je razvio dr. Jon Kabat-Zinn, 1979. godine, dok je radio kao molekularni naučnik. Prvobitna svrha programa je bila da se pomogne pacijentima sa hroničnim bolom. Od tada se pokazalo da ovaj program omogućava dugoročnu korist širokom krugu učesnika i posebno je koristan za osobe koje se sučeljavaju sa stresom i anksioznošću. Program je praktičan i iskustveni uvod u čitav niz praksi mindfulness-a.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program je prikladan svima koji žele da kroz kultivaciju mindfulness intervencija (MBIs) poboljšaju svoje opšte mentalno i fizičko zdravlje.

MBSR program vode sertifikovani učitelji i sadrži:

  • Preliminarni intervju
  • 8 časova, jednom nedjeljno, u trajanju od 2,5 sata po času
  • ‘Dan Mindfulness-a’ izmednju 6 i 7 nedjelje u trajanju od 7 sati
  • Završni intervju
  • Priručnik
  • 3 zvučna zapisa MBSR vježbi za praksu izmedju časova
  • Studije su pokazale da je rad izmedju časova u trajanju oko 45 minuta dnevno podjednako važan aspekat programa
  • Ukupan broj sati na času: 27

MBSR program je rad u grupi i nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Uloga MBSR učitelja je da fascilira kultivaciju svjesne pažnje (mindfulness-a) kod polaznika programa kroz vodjenje mindfulness vježbi i dijaloga sa polaznicima u vezi njihovog ličnog iskustva i kao takav nije zamjena za psihoterapiju.

Sledeći oficijelni MBSR program počinje 18. maja ONLINE

Mindfulness-Based Cognitive Theraphy (MBCT)

MBCT – “Kognitivna terapija bazirana na pristupu mindfulness-a” su razvili profesori sa univerziteta u Oksfordu: Mark Williams, John Teasdale and Zindel Segal kao intervenciju koja pomaže ljudima koji pate od učestalih depresivnih epizoda. Oni su razvili i dokumentovali program, koji se može sprovesti tokom faze oporavka / remisije, kako bi se spriječio ponovni pad u depresiju. Polaznici ovog programa uče da prepoznaju specifične obrasce negativnog razmišljanja kojima su ljudi sa depresijom podložni, i tokom 8 nedjelja razvijaju otpornost i samopouzdanje u njihovu sposobnost da na njih vješto odgovore. MBCT polazi od osnove da je ponavljanje depresije vjerovatnije kada su obrasci negativnog razmišljanja potstaknuti prolaznim padom raspoloženja, s kojima se većina nas susreće u svakodnevnom životu.

MBCT je adaptacija MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programa i trenutno nije dostupan u Crnoj Gori.