MBSR | MBCT | MBP | 1-1

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

MBSR – “Smanjenje stresa bazirano na primjeni mindfulness-a” je oficijelni 8-nedjeljni edukativni program mindfulness-a koji je razvio dr. Jon Kabat-Zinn, 1979. godine, dok je radio kao molekularni naučnik nа univerzitetu u Masačutsetu, S.A.D. Prvobitna svrha programa je bila da se pomogne pacijentima sa hroničnim bolom. Od tada se pokazalo da MBSR omogućava dugoročnu korist širokom spektru učesnika i posebno je koristan za osobe koje se sučeljavaju sa stresom i anksioznošću. Program je praktičan i iskustveni uvod u čitav niz praksi mindfulness-a.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program je prikladan svima koji žele da kroz kultivaciju mindfulness intervencija (MBIs) poboljšaju svoje opšte mentalno i fizičko zdravlje.

MBSR program vode sertifikovani učitelji i sadrži:

  • Preliminarni intervju
  • 8 časova, jednom nedjeljno, u trajanju od 2,5 sata po času
  • ‘Dan Mindfulness-a’ izmednju 6 i 7 nedjelje u trajanju od 6 sati
  • Završni intervju
  • Priručnik
  • 3 zvučna zapisa MBSR vježbi za praksu izmedju časova
  • Studije su pokazale da je rad izmedju časova u trajanju oko 45 minuta dnevno podjednako važan aspekat programa
  • Ukupan broj sati na času: 26

MBSR program je rad u grupi i nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Uloga MBSR instruktora je da fascilira kultivaciju svjesne pažnje (mindfulness-a) kod polaznika programa kroz vodjenje mindfulness vježbi i dijaloga sa polaznicima u vezi njihovog ličnog iskustva i kao takav nije zamjena za psihoterapiju.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy
(MBCT-D) & (MBCT-L)

MBCT-D“Kognitivna terapija bazirana na mindfulness-u za depresiju” su razvili profesori sa Oksfordskog univerziteta: Mark Williams, John Teasdale and Zindel Segal kao mindfulness intervenciju koja pomaže ljudima koji pate od učestalih depresivnih epizoda. Oni su razvili i dokumentovali program, koji se može sprovesti tokom faze oporavka / remisije, kako bi se spriječio ponovni pad u depresiju. Polaznici ovog programa uče da prepoznaju specifične obrasce negativnog razmišljanja kojima su ljudi sa depresijom podložni, i tokom 8 nedjelja razvijaju otpornost i samopouzdanje u njihovu sposobnost da na njih vješto odgovore. MBCT polazi od osnove da je ponavljanje depresije vjerovatnije kada su obrasci negativnog razmišljanja potstaknuti prolaznim padom raspoloženja, s kojima se većina nas susreće u svakodnevnom životu.

MBCT-L “Kognitivna terapija bazirana na mindfulness-u za život”, poznata i pod nazivom Mindfulness za život, je adaptacija kliničkog programa MBCT-D za široku javnost. Sada je ovaj mindfulness program dostupan u Crnoj Gori.

Mindfulness-Based Programme (MBP)

MBP – Mindfulness programi su adaptacije na gore navedene MBIs, koji vode sertifikovani instruktori.

Mindfulness Coaching (1-1)

Indivudalan mindfulness coaching shodno ličnim potrebama klijenta uz mentorstvo sertifikovanog mindfulness instruktora.

Za sve gore navedene mindfulness intervencije kontaktirajte relevantnog sertifikovanog mindfulness instruktora.