Mindfulness-Based Kognitivna Terapija za Život (MBCT-L)

8 nedjeljni mindfulness program,
Podgorica   
06.04 – 25.05.2023.

Pilot program – donacije su dobrodošle

Mindfulness za život, takodje poznat i po nazivu Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life: MBCT-L je program osmišljen da kultiviše svjesnu pažnju o našem tijelu, emocijama i umu kako bismo živjeli svoj život sa više blagostanja, humanosti i otpornosti. Zasnovan je na naučnim dokazima, u sklopu istraživanja na Univerzitetu u Oksfordu i drugim vodećim istraživačkim centrima.

Program ima za cilj upoznavanje i ovladavanje vještinama uspješnog suočavanja sa životnim izazovima i poteškoćama, kako unutrašnjim tako i spoljašnjim; kao i razvijanje svjesnosti o značaju uvažavanja prijatnih trenutaka u životu koje često zanemarujemo. Drugim riječima, da se što uspješnije suočavamo sa neizbježnim usponima i padovima koje život neminovno donosi.

Ovaj program može biti komplementaran ali nije zamjena za liječenje fizičkih ili psihičkih tegoba. Molimo vas da se ne prijavljujete za ovaj program ako trenutno imate ozbiljne probleme u ovim oblastima.

Sastavni dio programa takodje uključuje “Dan prakse” koji pruža polaznicima jedinstvenu priliku da prodube svoju ličnu mindfulness praksu i upoznaju se sa novim mindfulness vježbama.

Četvrtkom: 18:30-20:45
6.04., 13.04., 20.04., 27.04., 4.05., 11.05., 18.05., 25.05.2023.
Dan prakse: subota 13.05. 2023.

MBCT-L program sadrži:

 • 8 sesija, jedanput nedjeljno u trajanju od 2 sata i 15 minuta. Prva sesija traje 2 sata i 30 minuta.
 • „Dan prakse“ – u trajanju od 5 sati, nakon sesije 6.
 • Ovoj program je koncipiran da se svaka sesija nadovezuje na predhodnu. Stoga je važno prisustvovati svim sesijama.
 • Grupa broji maksimum 6 polaznika, koju će predvoditi licencirani mindfulness instruktor.
 • Svaka sesija sadrži vođene i strukturirane prakse meditacije. Mnoge sesije takođe imaju vježbe iz savremene psihologije.
 • Nakon svake vježbe ili meditacije slijedi pregled onoga što su polaznici u grupi iskusili ili otkrili u toj vježbi. Ovaj pregled ne uključuje diskusiju o ličnoj prošlosti polaznika.
 • Svaka sesija je praćena predlozima za ličnu praksu kod kuće u trajanju do 45 minuta dnevno. Ovo uključuje vođene prakse, kao i načine za kultivisanje novih navika svjesnosti u svakodnevnom životu.
 • Svaka sesija (osim prve) uključuje pregled lične prakse iz prethodne nedjelje. Svi polaznici će dobiti pristup zvučnim zapisima vježbi i priručnik za podršku svakoj sesiji.

Ishodi učenja
Vještine koje ćete imati priliku da naučite:

 • Kako „stabilizovati pažnju“: prepoznati lutanje uma i „autopilot“, i kako vratiti pažnju tamo gde želimo da ona bude – sa interesovanjem, strpljenjem i pažnjom.
 • Upoznavanje sa dva različita načina postojanja i spoznaje: kroz direktno iskustvo i kroz razmišljanje. Razumijevanje kako um konstruiše smisao i značenje.
 • Naučiti da prepoznajemo naše obrasce reaktivnosti i kako naši pokušaji da se oslobodimo problema mogu biti kontraproduktivni.
 • Kako razviti kod sebe sposobnost da vješto odgovorimo, a ne automatski reagujemo – na životne izazove i to na načine koji donose dobrobit sebi i drugima oko nas.
 • Kako se ​​„odmaknuti”od trenutnog iskustva i time jasnije vidjeli i izabrati adekvatan odgovor.
 • Primjena mindfulness-a u svakodnevnom životu.

U cilju maksimalne valorizacije, i u najboljem interesu polaznika, preporučuje se:

 • Redovno pohadjanje svih 8 sesija i Dana prakse.
 • Imati dovoljno vremena i motivacije da svakog dana posvetite do 45 minuta ličnoj praksi.
 • Ovaj program je namjenjen punoljetnim osobama.

Za koga je program namjenjen?
Ovaj program je namenjen svima koji žele da poboljšaju svoje opšte fizičko i mentalno blagostanje. Pogodan je ako ste:

 • Novi u mindfulness-u.
 • Već ste probali mindfulness – možda preko aplikacije ili čitajući knjigu – i želite da iskusite mindfulness u grupi, koju vodi iskusni instruktor.
 • Ranije ste pohađali neki drugi program mindfulness-a i želite da iskusite ‘Mindfulness za život’
 • Po završetku programa, polaznici koji su redovno pohadjali časove kao i Dan prakse, dobijaju Sertifikat o završetku pohadjanja. Mindfulness za život program ne osposobljava polaznike da podučavaju druge vješinama mindfulness-a, ali je ovaj sertifikat neophodan preduslov u procesu multidisciplinarne edukacije za sertifikovane instruktore u svijetu.

O instruktoru

Saša Radović
Ja sam sertifikovani učitelj Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) i instruktor Mindfulness za život (MBCT-L). Želja mi je da kroz naučno priznate mindfulness intervencije podržim viziju zdravog života i dobrog mentalnog zdravlja u Crnoj Gori i Regionu. Član sam nacionalnog udruženja sertifikovanih instruktora – Mindfulness Montenegro – koji predstavlja Crnu Goru u EAMBA Evropske asocijacije za mindfulness.


Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Podgorica

MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction je 8-nedjeljni program za redukciju stresa primjenom mindfulness-a koji je najviše naučno istražen mindfulness program u svijetu. Već petu godina zaredom se održava u Podgorici u cilju doprinosa poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja u Crnoj Gori i regionu.

“Mindfulness je svjesnost koja se javlja kada sa namjerom usredsredimo pažnju, u sadašnjem trenutku, bez osudjivanja”

Prof. dr Jon Kabat-Zinn

Dr Jon Kabat-Zin je međunarodno poznat po svom radu kao naučnik, pisac i učitelj meditacije i zaslužan za uvodjenje mindfulness-a u glavni tok medicine i društva. Tvorac je MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction programa na Klinici za Redukciju Stresa i Centru za mindfulness u medicini, zdravstvu i društvenoj zajednici pri Medicinskom fakultetu univerziteta u Masačutsetsu, S.A.D., 70-tih godina prošlog vijeka.

Od tada, brojna naučna istraživanja ukazuju da sistematskom primjenom mindfulness intervencija dolazi do mjerljivih indikatora u oblastima:

 • Smanjenja stresa i anksioznosti
 • Regulacije emocija
 • Poboljšanja kognitivnih sposobnosti uma
 • Povećane otpornosti
 • Povišenog stepena empatije i saosjećanja
 • Boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte

ZA KOGA JE MBSR?

Za učestvovanje u MBSR programu nije potrebno prethodno znanje ili iskustvo mindfulness-a. Trening je namjenjem svima, bez obzira da li se po prvi put susreću sa mindfulness praksom; žele da prodube dosadašnje iskustvo, ili da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede dosadašnji rad na ličnom i profesionalnom planu.

MBSR UŽIVO U PODGORICI

utorkom 18:30 – 21:00h
11.10. – 29.11.2022.
IOPCG Edukativni centar (Institut Ovlašćenih Procjenjivača CG)

Stari aerodrom, Podgorica

Cilj MBSR programa je da nas podrži u razvoju redovne prakse mindfulenss-a kroz formalne i neformalne vježbe. Svjesnost je urodjeni dar, ali se lako može zaboraviti usled rastućih izazova i sve užurbanijeg načina života. MBSR je intezivni trening mindfulness-a (svjesne pažnje) koji se radi u manjoj grupi . Program je interaktivan i iskustven i sastoji se uglavonom od mindfulness vježbi, koje se rade u sjedećem ili ležećem položaju, kao i u pokretu i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

Uloga instruktora je da sistematski, praktično i iskustveno predstavi i podrži kultivaciju mindfulness-a putem vodjenja vježbi, kao i kroz dijalog sa polaznicima.

Svake nedelje učesnici istražuju teme o svjesnosti, vježbaju meditacije i diskutuju o tome kako se puna svjesnost može primjeniti u svakodnevnom životu.

1 nedjelja Šta je to mindfulness?

2 nedjelja Kako vidimo sebe i svijet oko nas – moć percepcije,

3 nedjelja U svome tijelu kao kod kuće – svjesnost tijela u pokretu,

4 nedjelja Šta je to stres i prepoznavanje obrazaca stresne reakcije,

5 nedjelja Kako odgovoriti na stres svjesno, umjesto reagovati na automatskom pilotu,

6 nedjelja Svjesna komunikacija,

Dan Mindfulness-a*

7 nedjelja Kako voditi brigu o sebi,

8 nedjelja Kako nastaviti sa integracijom mindfulness-a u svakodnevnom životu nakon završetka programa.

*Dan Mindfulness-a je integralni dio programa i pruža polaznicima jedinstvenu priliku da prodube svoju ličnu mindfulness praksu i upoznaju se sa novim mindfulness vježbama. Dan se odvija uglavnom u tišini uz vodjstvo instruktora.

MBSR SADRŽI

 • Preliminarni razgovor
 • 8 modula, 11.10 – 29.11. 2022, jednom sedmično, utorkom 18:30 – 21:00
 • “Dan Mindfulness-a”, subota ili nedjelja izmedju 6 i 7 modula, 10:00 – 16:00
 • Završni razgovor
 • MBSR priručnik
 • Zvučni zapisi (mp3) mindfulness vježbi za samostalan rad
 • Važan aspekt programa je rad kod kuće u trajanju od 45 – 60 minuta dnevno
 • Ukupan broj sati sa instruktorom je 26
 • Sertifikat o završetku pohađanja
Prvi korak je preliminarni razgovor sa instruktorom u trajanju od minimum 30 minuta ili shodno potrebama polaznika. Ovaj sastanak je besplatan i neobavezujući stoga su zainteresovani dobrodošli da blagovremeno zakažu termin kako bi se bliže upoznali sa programom i instruktorom, postavili pitanja i obezbjedili mjesto u programu. 

MBSR INSTRUKTOR

Saša (Sasha) Radović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA), sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse i učešća u mnogobrojnim intezivnim programima retreat-a. Posjeduje internacionalno profesionalno iskustvo u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u Evropskom udruženju mindfulness asocijacija EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches). Član je profesionalne mindfulness zajednice MIR – Mindfulness Inicijative Regije koja okuplja mindfulness instruktore sa područija exYU.

PRIJAVLJIVANJE

Prijave poslati na email: mindfulnessmontenegro@gmail.com a više informacija možete dobiti i putem telefona: +382 67 643 074 (Viber/WhatsApp/Signal)

CIJENA

200 €
Potvrdjene prijave do kraja septembra: 180 €

Moguće je plaćanje u 3 rate, gdje se prva rata treba uplatiti prije početka programa. Postoji mogućnost dodatnih popusta po dogovoru.

NAPOMENE

 • MBSR je široko prihvaćena i empirijski podržana intervencija za različite psihološke i medicinske tegobe, i dokazan program za poboljšanje blagostanja. MBSR program je komplementaran sa psihoterapijom, ali ne predstavlja njenu zamjenu. Osobama sa akutnim zdravstvenim i psihološkim tegobama se savjetuje da se prvo obrate relevantnom specijalisti medicine ili psihoterapeutu.
 • U cilju maksimalne valorizacije, i u najboljem interesu polaznika, preporučuje se redovno pohadjanje časova i vježbanje kod kuće tokom 8 nedjelja programa. Izostanak sa više od jednog ili najviše dva časa nije preporučljiv, stoga se polaznicima savjetuje da se prijave na nekom od sledećih termina.
 • Po završetku MBSR programa, polaznici koji su redovno pohadjali časove kao i Dan Mindfulness-a, dobijaju Sertifikat o završetku pohadjanja. MBSR program ne osposobljava polaznike da podučavaju druge vješinama mindfulness-a, ali je ovaj sertifikat neophodan preduslov u procesu multidisciplinarne edukacije za sertifikovanog MBSR učitelja u svijetu.
 • MBSR program i instruktor imaju podršku Evropskih mindfulness asocijacija EAMBA. Vodi ga iskusni sertifikovani MBSR učitelj koji ispunjava visoke medjunarodne standarde profesionalne prakse i etike.
 • MBSR program je sekularan, nepolitički i baziran na opsežnoj i dobro dokumentovanoj evidentnoj naučnoj praksi.

“Kada usporim vidim mnogo više”
Tara Brach


Ljetnja pauza

Mindfulness Montenegro vam želi prijatno i ugodno ljeto sa Portofino Mindfulness MIX, 7 minutnom mindfulness praksom. Ukoliko niste bili u prilici da do sada pogledajte snimke prezentacija sa Mindfulness Balkan Skupa to sada možete vidjeti ovdje. Sledeći 8-nedjeljni program za redukciju stresa po principu mindfulnessa, MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction , je planiran za jesen uživo u Podgorici. Tu će biti i jednodnevni program retret-a za sve koji žele da osvježe i prodube svoje dosadašnje iskustvo midnfulness prakse. Mogućnost individualnog mindfulness koučinga 1-1 sa instruktorom je uvijek jedna od opcija. Prijavite se na mejling listu putem mindfulnessmontenegro@gmail.com za informacije o svim budućim programima i projektima i pratite nas na društvenim mrežama.


Mindfulness Balkan Skup

Dobrodošli na Mindfulness Balkan Skup u kojem ćete moći besplatno isprobati i doživjeti mindfulness uz vodjstvo 7 mindfulness instruktora iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Pogledajte snimke predavanja sa skupa na YouTube
Sasha Radovic, dr. sc. Ivana Burić, Vesna Laković van Kempen, Magdalena Živković, Dragana Djurdjanović, Sofija Borojević, Marina Kolarić

Posebno se zahvaljujemo Sofiji Borojević za iniciranje i organizaciju ovog skupa.


Proljećni MBSR regionalni 8-nedjeljni trening za redukciju stresa – ONLAJN

Šta nam je potrebno da živimo kvalitetan, ispunjen i zdrav život … u ovom dobu pandemije, ekonomske krize i sveopšte neizvjesnosti?

Možda sada, više nego ikada nam je potreban stabilan, miran i svjestan um. To se može ostvariti kroz sistematski trening i kultivaciju svjesne pažnje ili mindfulness-a.

“Mindfulness je svjesnost koja se javlja kada namjenski usredsredimo pažnju u sadašnjem trenutku, bez osudjivanja”

dr Jon Kabat-Zinn

MBSR MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION

Po drugi put oficijelni regionalni MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 8-nedjeljni trening za redukciju stresa će zajednički voditi sertifikovani MBSR instruktori iz regiona, od 18.05. do 06.07. 2021, uživo onlajn.

MBSR je zlatni standard i najviše naučno istraženi mindfulness program u svijetu. Osnovao ga je dr Jon Kabat-Zinn (Džon Kabat-Cin) na Klinici za Redukciju Stresa pri UMass Medicinskom Centru, S.A.D., 70-tih godina prošlog vijeka.

Od tada, brojna naučna istraživanja pokazuju da sistematskom primjenom mindfulness intervencija dolazi do mjerljivih indikatora u oblastima:

 • Smanjenja stresa i anksioznosti
 • Regulacije emocija
 • Poboljšanja kognitivnih sposobnosti uma
 • Povećane rezilijentnosti
 • Povišenog stepena empatije i saosjećanja
 • Boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte

ZA KOGA JE MBSR?

Za učestvovanje u MBSR programu nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Trening je namjenjem svima, bez obzira da li se po prvi put susreću sa mindfulness praksom; žele da prodube dosadašnje iskustvo, ili da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede dosadašnji rad na ličnom i profesionalnom planu.

Mindfulness na jeziku koji razumijete!

MBSR UŽIVO ONLAJN PROGRAM 2021

MBSR je intezivni trening mindfulness-a (svjesne pažnje) koji se radi u manjoj grupi (u ovom ciklusu do 10 učesnika). Program se izmedju ostaloga sastoji od mindfulness vježbi, koje se rade u sjedećem i ležećem položaju, kao i u pokretu i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

Uloga instruktora je da sistematski, praktično i iskustveno predstave i podrže kultivaciju mindfulness-a putem vodjenja vježbi, kao i kroz dijalog sa polaznicima.

Tokom 8 nedjelja obradjivaće se mnogobroje teme kao što su: Šta je to mindfulness. Kako vidimo sebe i svijet oko nas. Šta je to stres i kako odgovoriti na stres svjesno, umjesto reagovati na automatskom pilotu. Svjesna komunikacija. Kako voditi brigu o sebi. Kako nastaviti sa integracijom mindfulness-a u svakodnevnom životu nakon završetka programa. Dan Mindfulness-a je integralni dio programa i pruža polaznicima jedinstvenu priliku da prodube svoju ličnu mindfulness praksu i upoznaju se sa novim mindfulness vježbama. Dan se odvija uglavnom u tišini uz vodjstvo instruktora.

Iskustvo je pokazalo da MBSR uživo onlajn pruža visoki nivo satisfakcije kod polaznika i ne zaostaje za standardnim programom uživo. Mogućnost učešća iz daljine i iz sigurnosti i udobnosti svoga doma su samo neki od mnogobrojnih benefita MBSR onlajn iskustva, koji omogućavaju polaznicima da svoje iskustvo mindfulness-a primjene konkretno u svakodnevnom zivotu-upravo tu gdje žive i rade.

MBSR SADRŽI

 • Preliminarni razgovor
 • 8 modula, 18.05 – 06.07. 2021, jednom sedmično, utorkom od 18:30-21:00
 • “Dan Mindfulness-a”, subota 26.06. ili nedjelja 27.06 od 10:00-16:00
 • Završni razgovor
 • MBSR priručnik
 • Zvučni zapisi (mp3) mindfulness vježbi
 • Važan aspekt programa podrazumjeva rad kod kuće u trajanju od 45 – 60 minuta dnevno
 • Ukupan broj sati sa instruktorima je 26
 • Sertifikat o završetku pohađanja

Svi polaznici su obavezni da prije početka programa obave preliminarni razgovor sa instruktorima u trajanju od minimum 30 minuta. Stoga se zainteresovani pozivaju da blagovremeno zakažu termin kako bi se bliže upoznali sa programom i instruktorima, postavili pitanja i obezbjedili mjesto u programu.

MBSR INSTRUKTORI

Saša (Sasha) Radović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) iz Podgorice, sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse i učešća u mnogobrojnim intezivnim višemjesečnim programima retreat-a. Posjeduje internacionalno profesionalno iskustvo u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u Evropskom udruženju mindfulness asocijacija EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches).

Dragana Đurđanović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) iz Beograda, sa višegodišnjim iskustvom u mindfulness praksi. Takođe je sertifikovani ACC/ICF kouč pri Međunarodnoj koučing federaciji (ICF), sertifikovani CoachHub kouč, Points of You sertifikovani trener, kao i IANLP NLP Master. Autorka je projekta Mindfulness Srbija i predstavlja Srbiju u EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches). Posebno se specijalizovala u radu sa organizacijama, profesionalcima, mladim talentima, studentima i društveno ranjivim grupama.

TEHNIČKE PREPORUKE

MBSR uživo onlajn program koristi Zoom aplikaciju koja je besplatna. U cilju pružanja najboljih uslova svim polaznicima, onlajn MBSR program zahtjeva minimalne tehničke specifikacije. Preporučuje se upotreba desktop ili laptop kompjutera sa zvučnicima, mikrofonom i web kamerom, kao i brzim stabilnim internetom. Ukoliko je moguće laptop bi bio najpraktičniji u ovu svrhu, jer omogućava mobilnost i prilagodjljivost.

PRIJAVLJIVANJE

Prijave poslati na email: mbsr.region@gmail.com

Više informacija možete dobiti putem telefona: +381 63 226 435 ili +382 67 643 074 (Viber/WhatsApp)

CIJENA

250 €

Moguće je plaćanje u 2 rate, gdje se prva rata treba uplatiti prije početka programa. Postoji mogućnost dodatnih popusta.

NAPOMENE

 • MBSR je standardizovani protokol koji je jedan od prvih intervencija u polju koje je sada poznato kao integrativna medicina.
 • MBSR je široko prihvaćena i empirijski podržana intervencija za različite psihološke i medicinske tegobe, i dokazan program za poboljšanje blagostanja. MBSR program je komplementaran sa psihoterapijom, ali ne predstavlja njenu zamjenu. Osobama sa akutnim zdravstvenim i psihološkim tegobama se savjetuje da se prvo obrate relevantnom specijalisti medicine ili psihoterapeutu.
 • U cilju maksimalne valorizacije, i u najboljem interesu polaznika, preporučuje se pohadjanje svih časova i redovno vježbanje kod kuće tokom 8 nedjelja programa. Izostanak sa više od jednog ili najviše dva časa nije preporučljiv, stoga se polaznicima savjetuje da se prijave na neki od sledećih termina.
 • Po završetku MBSR programa, polaznici koji su redovno pohadjali časove kao i Dan Mindfulness-a, dobijaju Sertifikat o završetku pohadjanja. MBSR program ne osposobljava polaznike da podučavaju druge, ali je ovaj sertifikat neophodan preduslov u procesu multidisciplinarne edukacije za sertifikovanog MBSR učitelja.
 • Ovaj MBSR program i instruktori imaju podršku Evropskih mindfulness asocijacija EAMBA. Vode ga iskusni sertifikovani MBSR učitelji koji ispunjavaju visoke medjunarodne standarde profesionalne prakse i etike.
 • MBSR program je sekularan, nepolitički i baziran na opsežnoj i dobro dokumentovanoj evidentnoj naučnoj praksi.

Stotine hiljada ljudi širom svijeta je završilo MBSR trening – sada je dostupan širom regiona.


Mindfulness Summit Adria

S velikim zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete prvom regionalnom Mindfulness Summit Adria, koji će se održati 30. aprila i 1. maja 2021.

Summit će biti uzbudljiv i inovativan online događaj na kojem će se istaknute ličnosti koje praktikuju i podučavaju Mindfulness okupiti i podijeliti svoja iskustva i prakse. Događaj je osmišljen sa ciljem pružanja znanja, iskustva, tehnika učenja Mindfulnessa i namijenjen je svim zainteresovanim pojedincima koji praktikuju Mindfulness, kao i onima koji do sada nisu imali priliku da se upoznaju sa Mindfulnessom.

Radujemo se što ćete prisustvovati ovom besplatnom edukativnom događaju kako biste razvili i obogatili svoj lični i profesionalni život kroz Mindfulness, a tome će vam pomoći Oren Jay Sofer, Lot Heijke, Miguel Farias, Ivana Buric, Vesna Kostić, Srdjan Vukcevic, Spomenka Brasic i Sasha Radovic.


MBSR regionalni 8-nedjeljni trening za redukciju stresa – ONLAJN

Šta nam je potrebno da živimo kvalitetan, ispunjen i zdrav život … u ovom dobu pandemije, ekonomske krize i sveopšte neizvjesnosti?

Možda sada, više nego ikada nam je potreban stabilan, miran i svjestan um. To se može ostvariti kroz sistematski trening i kultivaciju svjesne pažnje ili mindfulness-a.

“Mindfulness je svjesnost koja se javlja kada namjenski usredsredimo pažnju u sadašnjem trenutku, bez osudjivanja”

dr Jon Kabat-Zinn

MBSR MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION

Po prvi put oficijelni regionalni MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 8-nedjeljni trening za redukciju stresa će zajednički voditi sertifikovani MBSR instruktori iz regiona, od 4. februara do 25. marta 2021., uživo onlajn.

MBSR je zlatni standard i najviše naučno istraženi mindfulness program u svijetu. Osnovao ga je dr Jon Kabat-Zinn (Džon Kabat-Cin) na Klinici za Redukciju Stresa pri UMass Medicinskom Centru, S.A.D., 70-tih godina prošlog vijeka.

Od tada, brojna naučna istraživanja pokazuju da sistematskom primjenom mindfulness intervencija dolazi do mjerljivih indikatora u oblastima:

 • Smanjenja stresa i anksioznosti
 • Regulacije emocija
 • Poboljšanja kognitivnih sposobnosti uma
 • Povećane rezilijentnosti
 • Povišenog stepena empatije i saosjećanja
 • Boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte

ZA KOGA JE MBSR?

Za učestvovanje u MBSR programu nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Trening je namjenjem svima, bez obzira da li se po prvi put susreću sa mindfulness praksom; žele da prodube dosadašnje iskustvo, ili da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede dosadašnji rad na ličnom i profesionalnom planu.

Mindfulness na jeziku koji razumijete!

MBSR UŽIVO ONLAJN PROGRAM 2021

MBSR je intezivni trening mindfulness-a (svjesne pažnje) koji se radi u manjoj grupi (u ovom ciklusu do 10 učesnika). Program se izmedju ostaloga sastoji od mindfulness vježbi, koje se rade u sjedećem i ležećem položaju, kao i u pokretu i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

Uloga instruktora je da sistematski, praktično i iskustveno predstave i podrže kultivaciju mindfulness-a putem vodjenja vježbi, kao i kroz dijalog sa polaznicima.

Tokom 8 nedjelja obradjivaće se mnogobroje teme kao što su: Šta je to mindfulness. Kako vidimo sebe i svijet oko nas. Šta je to stres i kako odgovoriti na stres svjesno, umjesto reagovati na automatskom pilotu. Svjesna komunikacija. Kako voditi brigu o sebi. Kako nastaviti sa integracijom mindfulness-a u svakodnevnom životu nakon završetka programa. Dan Mindfulness-a je integralni dio programa i pruža polaznicima jedinstvenu priliku da prodube svoju ličnu mindfulness praksu i upoznaju se sa novim mindfulness vježbama. Dan se odvija uglavnom u tišini uz vodjstvo instruktora.

Iskustvo je pokazalo da MBSR uživo onlajn pruža visoki nivo satisfakcije kod polaznika i ne zaostaje za standardnim programom uživo. Mogućnost učešća iz daljine i iz sigurnosti i udobnosti svoga doma su samo neki od mnogobrojnih benefita MBSR onlajn iskustva, koji omogućavaju polaznicima da svoje iskustvo mindfulness-a primjene konkretno u svakodnevnom zivotu-upravo tu gdje žive i rade.

MBSR SADRŽI

 • Preliminarni razgovor
 • 8 modula, 04.02 – 25.03. 2021, jednom sedmično, četvrtkom od 18:30-21:00
 • “Dan Mindfulness-a”, subota 13.03. ili nedjelja 14.03. od 10:00-16:00
 • Završni razgovor
 • MBSR priručnik
 • Zvučni zapisi (mp3) mindfulness vježbi
 • Važan aspekt programa podrazumjeva rad kod kuće u trajanju od 45 – 60 minuta dnevno
 • Ukupan broj sati sa instruktorima je 26
 • Sertifikat o završetku pohađanja

Svi polaznici su obavezni da prije početka programa obave preliminarni razgovor sa instruktorima u trajanju od minimum 30 minuta. Stoga se zainteresovani pozivaju da blagovremeno zakažu termin kako bi se bliže upoznali sa programom i instruktorima, postavili pitanja i obezbjedili mjesto u programu.

MBSR INSTRUKTORI

Saša (Sasha) Radović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) iz Podgorice, sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse i učešća u mnogobrojnim intezivnim višemjesečnim programima retreat-a. Posjeduje internacionalno profesionalno iskustvo u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u Evropskom udruženju mindfulness asocijacija EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches).

Dragana Đurđanović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) iz Beograda, sa višegodišnjim iskustvom u mindfulness praksi. Takođe je sertifikovani ACC/ICF kouč pri Međunarodnoj koučing federaciji (ICF), sertifikovani CoachHub kouč, Points of You sertifikovani trener, kao i IANLP NLP Master. Autorka je projekta Mindfulness Srbija i predstavlja Srbiju u EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches). Posebno se specijalizovala u radu sa organizacijama, profesionalcima, mladim talentima, studentima i društveno ranjivim grupama.

TEHNIČKE PREPORUKE

MBSR uživo onlajn program koristi Zoom aplikaciju koja je besplatna. U cilju pružanja najboljih uslova svim polaznicima, onlajn MBSR program zahtjeva minimalne tehničke specifikacije. Preporučuje se upotreba desktop ili laptop kompjutera sa zvučnicima, mikrofonom i web kamerom, kao i brzim stabilnim internetom. Ukoliko je moguće laptop bi bio najpraktičniji u ovu svrhu, jer omogućava mobilnost i prilagodjljivost.

PRIJAVLJIVANJE

Prijave poslati na email: mbsr.region@gmail.com

Više informacija možete dobiti putem telefona: +381 63 226 435 ili +382 67 643 074 (Viber/WhatsApp)

CIJENA

220 €
Prijave do 27. januara: 190 €

Moguće je plaćanje u 3 rate, gdje se prva rata treba uplatiti prije početka programa. Postoji mogućnost dodatnih popusta.

NAPOMENE

 • MBSR je standardizovani protokol koji je jedan od prvih intervencija u tada novom polju koje je sada poznato kao integrativna medicina.
 • MBSR je široko prihvaćena i empirijski podržana intervencija za različite psihološke i medicinske tegobe, i dokazan program za poboljšanje blagostanja. MBSR program je komplementaran sa psihoterapijom, ali ne predstavlja njenu zamjenu. Osobama sa akutnim zdravstvenim i psihološkim tegobama se savjetuje da se prvo obrate relevantnom specijalisti medicine ili psihoterapeutu.
 • U cilju maksimalne valorizacije, i u najboljem interesu polaznika, preporučuje se pohadjanje svih časova i redovno vježbanje kod kuće tokom 8 nedjelja programa. Izostanak sa više od jednog ili najviše dva časa nije preporučljiv, stoga se polaznicima savjetuje da se prijave na neki od sledećih termina.
 • Po završetku MBSR programa, polaznici koji su redovno pohadjali časove kao i Dan Mindfulness-a, dobijaju Sertifikat o završetku pohadjanja. MBSR program ne osposobljava polaznike da podučavaju druge, ali je ovaj sertifikat neophodan preduslov u procesu multidisciplinarne edukacije za sertifikovanog MBSR učitelja.
 • Ovaj MBSR program i instruktori imaju podršku Evropskih mindfulness asocijacija EAMBA. Vode ga iskusni sertifikovani MBSR učitelji koji ispunjavaju visoke medjunarodne standarde profesionalne prakse i etike.
 • MBSR program je sekularan, nepolitički i baziran na opsežnoj i dobro dokumentovanoj evidentnoj naučnoj praksi.

Stotine hiljada ljudi širom svijeta je završilo MBSR trening – sada je dostupan i u našem regionu.


Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Jesen 2020, ONLINE

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je oficijelni 8-nedjeljni edukativni program mindfulness-a koji je prikladan svima koji žele da kroz kultivaciju mindfulness intervencija (MBIs) poboljšaju rezilijentnost na stress kao i svoje opšte mentalno i fizičko zdravlje.

MBSR program za redukciju stresa je “zlatni standrad” u svijetu za mindfulness intervencije koju je razvio dr. Jon Kabat-Zinn, 1979. godine, na univerzitetu u Masačusetcu, S.A.D., (UMAS Medical School).

Od tada veliki broj naučnih istraživanja ukazuje da sistematskom primjenom mindfulness intervencija – Mindfulness-Based Internventions (MBIs), ili treninga svjesne pažnje, dolazi do mjerljivih indikatora u sferi smanjenja stresa, anksioznosti, regulacije emocija, poboljšane kognitivne sposobnosti za fokus i memoriju, rezilijentnosti, saosjećanja, boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte.

MBSR je najviše naučno istražen MBI u svijetu i predstavlja praktični i iskustveni uvod u čitav niz formalnih i neformalnih mindfulness vježbi. Vježbe se rade u sjedećem i ležećem položaju kao i u pokretu, i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

MBSR online program sadrži:

 • Preliminarni intervju
 • 8 časova, jednom nedjeljno, utorkom, 18:30-21:00
 • ‘Dan Mindfulness-a’, subota 28.11. ili nedjelja 29.11., 10:00-17:00
 • Završni intervju
 • MBSR priručnik
 • 3 zvučna zapisa mindfulness vježbi
 • Studije su pokazale da je rad izmedju časova podjednako važan aspekat programa koji podrazumijeva 45 – 60 minuta dnevno
 • Ukupan broj sati na času: 27 (putem aplikacije Zoom)

Program vodi Saša (Sasha) Radović, sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse kao i internacionalnim profesionalnim iskustvom u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u EAMBA European Association of Mindfulness Based Approaches

Prelimirani intervju, u trajanju od 30-60 minuta, je obavezan za svakog potencijalnog polaznika. Stoga se preporučuje da se zainteresovani blagovremeno prijave putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili na telefon 067 643 074

MBSR je sistematski trening mindfulness-a i redovno pohadjanje časova je ključno u tu svrhu.

Program je rad u manjoj grupi sa punoljetnim licima, gdje nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Stoga svi zainteresovani su dobrodošli bez obzira da li se po prvi put susreću sa praksom mindfulness-a, žele da prodube dosadašnje iskustvo ili žele da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede rad na ličnom zdrastvenom ili profesionalnom planu! Uloga instruktora je da sistematski predstavi i podržava kultivaciju mindfulness vještina kod polaznika putem vodjenja mindfulness vježbi i dijaloga sa polaznicima.

MBSR program nije zamjena za psihoterapiju. Osobama koje prolaze kroz akutna stanja kliničke depresije ili sličnih psiholoških stanja se savjetuje da potraže adekvatnu stručnu pomoć kod relevantnog specijaliste medicine/psihoterapeuta.

Donacije:
100 € – 300 €
Mindfulness Montenegro inicijativa ima za cilj da omogući širokoj populaciji pristup benefitima koje mindfulness pruža. Stoga finansije ne bi trebale biti prepreka za pristupanje programu. Polaznicima se stoga nudi mogućnost da samostalno odrede visinu donacije u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Donacije u ratama su takodje moguće.

MBSR online program počinje u utorak 20. oktobra 2020. sa početkom u 18.30h preko aplikacije Zoom.
Prijavite se putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili telefonom 067 643 074

Mindfulness Montenegro je član evropske mreže mindfulness associjacija EAMBA European Association of Mindfulness Based Approaches i svi programi slijede medjunarodne standarde profesionalog i etičkog ponašanja sertifikovanih učitelja mindfulness-a. Programi su sekularni, nepolitički i bazirani na opsežnoj i dobro dokumentovanoj naučnoj praksi.


EAMBA ljetnji festival – mindfulness, kultura i saosjećanje: razmjena znanja i prakse

EAMBA – Evropske asocijacije za mindfulness – čiji je Mindfulness Montenegro pridruženi član, organizuje dvodnevnu online konferenciju za profesionalne učitelje mindfulness-a, kao i za sve one koji su zainteresovani. Izmedju mnogobrojnih evropskih ekperata izlaganje će imati i prof. dr. Jon Kabat-Zinn, eminentni mindfulness učitelj, autor i osnivač MBSR programa za redukciju stresa. Više informacija o dogadjaju i kako da se registrujete možete naći na EAMBA sajtu.