MIR – Mindfulness Inicijativa Regije

MIR – Mindfulness Inicijativa Regije je zajednica sertifikovanih instruktora sa područija zapadnog Balkana koji praktikuju i podučavaju mindfulness putem mindfulness intervencijama (MBI) kao što su MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction, MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MSC – Mindful Self-Compassion i srodnih MBP – Mindfulness-Based Programme.

Članovi: Vesna Kostić, Vesna Laković van Kempen, Dragana Djurdjanović, Ivana Burić, Magdalena Živković, Marina Kolarić, Saša Radović, Sofija Borojević, Spomenka Brašić, Srdjan Vukčević.