MIR – Mindfulness Inicijativa Regije

MIR – Mindfulness Inicijativa Regije je zajednica sertifikovanih mindfulness instruktora sa područija zapadnog Balkana koji praktikuju i podučavaju mindfulness intervencije (MBI) kao što su MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction, MBCT – Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MSC – Mindful Self-Compassion i srodnih MBP – Mindfulness-Based Programme.

ČLANOVI

Bosna i Hercegovina
Spomenka Brašić

Crna Gora
Saša Radović
Srdjan Vukčević

Hrvatska
Ines Grubišić
Ivana Burić
Iva Mia Krušlin
Magdalena Živković

Srbija
Dragana Djurdjanović
Marina Kolarić
Sofija Borojević
Vesna Laković van Kempen
Vesna Kostić

S. Makedonija
Berna Beba Hamzai