Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Podgorica

MBSR – Mindfulness-Based Stress Reduction je 8-nedjeljni program za redukciju stresa primjenom mindfulness-a koji je najviše naučno istražen mindfulness program u svijetu. Već petu godina zaredom se održava u Podgorici u cilju doprinosa poboljšanju mentalnog i fizičkog zdravlja u Crnoj Gori i regionu.

“Mindfulness je svjesnost koja se javlja kada sa namjerom usredsredimo pažnju, u sadašnjem trenutku, bez osudjivanja”

Prof. dr Jon Kabat-Zinn

Dr Jon Kabat-Zin je međunarodno poznat po svom radu kao naučnik, pisac i učitelj meditacije i zaslužan za uvodjenje mindfulness-a u glavni tok medicine i društva. Tvorac je MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction programa na Klinici za Redukciju Stresa i Centru za mindfulness u medicini, zdravstvu i društvenoj zajednici pri Medicinskom fakultetu univerziteta u Masačutsetsu, S.A.D., 70-tih godina prošlog vijeka.

Od tada, brojna naučna istraživanja ukazuju da sistematskom primjenom mindfulness intervencija dolazi do mjerljivih indikatora u oblastima:

 • Smanjenja stresa i anksioznosti
 • Regulacije emocija
 • Poboljšanja kognitivnih sposobnosti uma
 • Povećane otpornosti
 • Povišenog stepena empatije i saosjećanja
 • Boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte

ZA KOGA JE MBSR?

Za učestvovanje u MBSR programu nije potrebno prethodno znanje ili iskustvo mindfulness-a. Trening je namjenjem svima, bez obzira da li se po prvi put susreću sa mindfulness praksom; žele da prodube dosadašnje iskustvo, ili da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede dosadašnji rad na ličnom i profesionalnom planu.

MBSR UŽIVO U PODGORICI

utorkom 18:30 – 21:00h
11.10. – 29.11.2022.
IOPCG Edukativni centar (Institut Ovlašćenih Procjenjivača CG)

Stari aerodrom, Podgorica

Cilj MBSR programa je da nas podrži u razvoju redovne prakse mindfulenss-a kroz formalne i neformalne vježbe. Svjesnost je urodjeni dar, ali se lako može zaboraviti usled rastućih izazova i sve užurbanijeg načina života. MBSR je intezivni trening mindfulness-a (svjesne pažnje) koji se radi u manjoj grupi . Program je interaktivan i iskustven i sastoji se uglavonom od mindfulness vježbi, koje se rade u sjedećem ili ležećem položaju, kao i u pokretu i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

Uloga instruktora je da sistematski, praktično i iskustveno predstavi i podrži kultivaciju mindfulness-a putem vodjenja vježbi, kao i kroz dijalog sa polaznicima.

Svake nedelje učesnici istražuju teme o svjesnosti, vježbaju meditacije i diskutuju o tome kako se puna svjesnost može primjeniti u svakodnevnom životu.

1 nedjelja Šta je to mindfulness?

2 nedjelja Kako vidimo sebe i svijet oko nas – moć percepcije,

3 nedjelja U svome tijelu kao kod kuće – svjesnost tijela u pokretu,

4 nedjelja Šta je to stres i prepoznavanje obrazaca stresne reakcije,

5 nedjelja Kako odgovoriti na stres svjesno, umjesto reagovati na automatskom pilotu,

6 nedjelja Svjesna komunikacija,

Dan Mindfulness-a*

7 nedjelja Kako voditi brigu o sebi,

8 nedjelja Kako nastaviti sa integracijom mindfulness-a u svakodnevnom životu nakon završetka programa.

*Dan Mindfulness-a je integralni dio programa i pruža polaznicima jedinstvenu priliku da prodube svoju ličnu mindfulness praksu i upoznaju se sa novim mindfulness vježbama. Dan se odvija uglavnom u tišini uz vodjstvo instruktora.

MBSR SADRŽI

 • Preliminarni razgovor
 • 8 modula, 11.10 – 29.11. 2022, jednom sedmično, utorkom 18:30 – 21:00
 • “Dan Mindfulness-a”, subota ili nedjelja izmedju 6 i 7 modula, 10:00 – 16:00
 • Završni razgovor
 • MBSR priručnik
 • Zvučni zapisi (mp3) mindfulness vježbi za samostalan rad
 • Važan aspekt programa je rad kod kuće u trajanju od 45 – 60 minuta dnevno
 • Ukupan broj sati sa instruktorom je 26
 • Sertifikat o završetku pohađanja
Prvi korak je preliminarni razgovor sa instruktorom u trajanju od minimum 30 minuta ili shodno potrebama polaznika. Ovaj sastanak je besplatan i neobavezujući stoga su zainteresovani dobrodošli da blagovremeno zakažu termin kako bi se bliže upoznali sa programom i instruktorom, postavili pitanja i obezbjedili mjesto u programu. 

MBSR INSTRUKTOR

Saša (Sasha) Radović je sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA), sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse i učešća u mnogobrojnim intezivnim programima retreat-a. Posjeduje internacionalno profesionalno iskustvo u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u Evropskom udruženju mindfulness asocijacija EAMBA (European Association of Mindfulness-Based Approaches). Član je profesionalne mindfulness zajednice MIR – Mindfulness Inicijative Regije koja okuplja mindfulness instruktore sa područija exYU.

PRIJAVLJIVANJE

Prijave poslati na email: mindfulnessmontenegro@gmail.com a više informacija možete dobiti i putem telefona: +382 67 643 074 (Viber/WhatsApp/Signal)

CIJENA

200 €
Potvrdjene prijave do kraja septembra: 180 €

Moguće je plaćanje u 3 rate, gdje se prva rata treba uplatiti prije početka programa. Postoji mogućnost dodatnih popusta po dogovoru.

NAPOMENE

 • MBSR je široko prihvaćena i empirijski podržana intervencija za različite psihološke i medicinske tegobe, i dokazan program za poboljšanje blagostanja. MBSR program je komplementaran sa psihoterapijom, ali ne predstavlja njenu zamjenu. Osobama sa akutnim zdravstvenim i psihološkim tegobama se savjetuje da se prvo obrate relevantnom specijalisti medicine ili psihoterapeutu.
 • U cilju maksimalne valorizacije, i u najboljem interesu polaznika, preporučuje se redovno pohadjanje časova i vježbanje kod kuće tokom 8 nedjelja programa. Izostanak sa više od jednog ili najviše dva časa nije preporučljiv, stoga se polaznicima savjetuje da se prijave na nekom od sledećih termina.
 • Po završetku MBSR programa, polaznici koji su redovno pohadjali časove kao i Dan Mindfulness-a, dobijaju Sertifikat o završetku pohadjanja. MBSR program ne osposobljava polaznike da podučavaju druge vješinama mindfulness-a, ali je ovaj sertifikat neophodan preduslov u procesu multidisciplinarne edukacije za sertifikovanog MBSR učitelja u svijetu.
 • MBSR program i instruktor imaju podršku Evropskih mindfulness asocijacija EAMBA. Vodi ga iskusni sertifikovani MBSR učitelj koji ispunjava visoke medjunarodne standarde profesionalne prakse i etike.
 • MBSR program je sekularan, nepolitički i baziran na opsežnoj i dobro dokumentovanoj evidentnoj naučnoj praksi.

“Kada usporim vidim mnogo više”
Tara Brach