Mindfulness

Mindfulness (majndfulnes) ili svjesna pažnja je naša prirodna urodjena sposobnost da budemo potpuno prisutni u sadašnjem trenutku, svjesni svoga tijela, misli i osjećanja, kao i svega sto se dešava u nama i oko nas. Drugim riječima da u svakom trenutku znamo gdje smo i šta radimo, a da pri tome ne reagujemo automatski (nesvjesno) na stimuluse iz okoline.

Veliki broj naučnih istraživanja ukazuje da sistematskom primjenom mindfulness intervencija – Mindfulness-Based Internventions (MBIs), dolazi do mjerljivih indikatora u sferi smanjenja stresa, anksioznosti, regulacije emocija, poboljšane kognitivne sposobnosti za fokus i memoriju, boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte.

Dr. Jon Kabat-Zinn (Džon Kabat-Zin) je 1979 godine na medicinskom fakultetu univerziteta Masačusetc, S.A.D. (UMAS Medical School) kroz rad sa pacijentima stvorio 8-nedjeljni program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) koji je danas najviše naučno ispitan program primjene mindfulness-a u medicini, zdrastvenoj zaštiti i društvu u svijetu.

MBSR i srodne mindfulness intervencije su dostupne crnogorskoj široj i stručnoj javnosti kroz programe Mindfulness Montenegro od 2018.godine.