Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Zima 2020, Podgorica

Četvrtkom, 30. januar – 19. mart 2020., IOPCG edu centar, Podgorica

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je oficijelni 8-nedjeljni edukativni program mindfulness-a koji je prikladan svima koji žele da kroz kultivaciju mindfulness intervencija (MBIs) poboljšaju svoje opšte mentalno i fizičko zdravlje.

MBSR je razvio dr. Jon Kabat-Zinn, 1979. godine, na univerzitetu u Masačusetcu, S.A.D., (UMAS Medical School). Prvobitna svrha programa je bila da pomogne pacijentima sa hroničnim bolom. Od tada veliki broj naučnih istraživanja ukazuje da sistematskom primjenom mindfulness intervencija – Mindfulness-Based Internventions (MBIs), ili treninga svjesne pažnje, dolazi do mjerljivih indikatora u sferi smanjenja stresa, anksioznosti, regulacije emocija, poboljšane kognitivne sposobnosti za fokus i memoriju, boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte. Program je praktični i iskustveni uvod u čitav niz praksi mindfulness-a. Vježbe se rade u sjedećem i ležećem položaju kao i u pokretu, i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

MBSR program sadrži:

  • Preliminarni intervju
  • 8 časova, jednom nedjeljno, četvrtkom, 18.30-21.00h
  • ‘Dan Mindfulness-a’ izmednju 5 i 7 nedjelje, 10.00-17.00h
  • Završni intervju
  • Priručnik
  • 3 zvučna zapisa MBSR vježbi za praksu izmedju časova
  • Studije su pokazale da je rad izmedju časova podjednako važan aspekat programa koji podrazumijeva 45 minuta dnevno
  • Ukupan broj sati na času: 27

Program vodi Saša (Sasha) Radović, sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse kao i internacionalnim profesionalnim iskustvom u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji.

Prelimirani intervju, u trajanju do jednog sata, je obavezan za svakog potencijalnog polaznika. Stoga se preporučuje da se zainteresovani blagovremeno prijave putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili na telefon 067 643 074

MBSR je sistematski uvod u mindfulness i redovno pohadjanje časova je ključno u tu svrhu. Izostajanje sa više od jednog, u izuzetnim situacijama od dva časa, nije preporučivo. U tom slučaju se savjetuje da se pohadjanje odloži za neki od budućih termina.

MBSR program je rad u grupi sa punoljetnim licima, u ovom ciklusu do 5 polaznika, gdje nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Uloga učitelja je da predstavi i podržava kultivaciju mindfulness vještina kroz lično iskustvo polaznika putem vodjenja mindfulness vježbi i dijaloga sa polaznicima, stoga MBSR nije zamjena za psihoterapiju.

Osobama koje prolaze kroz akutna stanja kliničke depresije ili sličnih psiholoških stanja se savjetuje da potraže adekvatnu stručnu pomoć kod izabranog ljekara i relevantnog specijaliste medicine.

Za sve zainteresovane koji žele da pristupe procesu sertifikacije za učitelja MBSR/MBCT pohadjanje oficijelnog MBSR programa je jedan od osnovnih obaveznih preduslova, ali ih ne osposobljava da vode MBSR programe posle završetka programa.

Kotizacija:
150 €
U duhu mindfulness-a, finansijske poteškoće ne bi trebale da budu prepreka za pristupanje programu. Popusti za studente, nezaposlene i penzionere kao i plaćanje u ratama je moguće po dogovoru.

MBSR program počinje 30. januara 2020. sa početkom u 18.30h u prostorijama IOPCG edukativnog centra, Miloša Obilića S/2B, Stari aerodrom, Podgorica. Prijavite se putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili telefonom 067 643 074