Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Jesen 2020, ONLINE

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je oficijelni 8-nedjeljni edukativni program mindfulness-a koji je prikladan svima koji žele da kroz kultivaciju mindfulness intervencija (MBIs) poboljšaju rezilijentnost na stress kao i svoje opšte mentalno i fizičko zdravlje.

MBSR program za redukciju stresa je “zlatni standrad” u svijetu za mindfulness intervencije koju je razvio dr. Jon Kabat-Zinn, 1979. godine, na univerzitetu u Masačusetcu, S.A.D., (UMAS Medical School).

Od tada veliki broj naučnih istraživanja ukazuje da sistematskom primjenom mindfulness intervencija – Mindfulness-Based Internventions (MBIs), ili treninga svjesne pažnje, dolazi do mjerljivih indikatora u sferi smanjenja stresa, anksioznosti, regulacije emocija, poboljšane kognitivne sposobnosti za fokus i memoriju, rezilijentnosti, saosjećanja, boljeg fizičkog i mentalnog zdravlja i kvaliteta života uopšte.

MBSR je najviše naučno istražen MBI u svijetu i predstavlja praktični i iskustveni uvod u čitav niz formalnih i neformalnih mindfulness vježbi. Vježbe se rade u sjedećem i ležećem položaju kao i u pokretu, i mogu se prilagoditi potrebama polaznika.

MBSR online program sadrži:

  • Preliminarni intervju
  • 8 časova, jednom nedjeljno, utorkom, 18:30-21:00
  • ‘Dan Mindfulness-a’, subota 28.11. ili nedjelja 29.11., 10:00-17:00
  • Završni intervju
  • MBSR priručnik
  • 3 zvučna zapisa mindfulness vježbi
  • Studije su pokazale da je rad izmedju časova podjednako važan aspekat programa koji podrazumijeva 45 – 60 minuta dnevno
  • Ukupan broj sati na času: 27 (putem aplikacije Zoom)

Program vodi Saša (Sasha) Radović, sertifikovani učitelj MBSR (Institute for Mindfulness-Bassed Appraches – IMA) sa preko 25 godina ličnog iskustva mindfulness prakse kao i internacionalnim profesionalnim iskustvom u radu sa vodećim profesionalnim i edukativnim institucijama u Velikoj Britaniji. Osnivač je Mindfulness Montenegro inicijative koja predstavlja Crnu Goru u EAMBA European Association of Mindfulness Based Approaches

Prelimirani intervju, u trajanju od 30-60 minuta, je obavezan za svakog potencijalnog polaznika. Stoga se preporučuje da se zainteresovani blagovremeno prijave putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili na telefon 067 643 074

MBSR je sistematski trening mindfulness-a i redovno pohadjanje časova je ključno u tu svrhu.

Program je rad u manjoj grupi sa punoljetnim licima, gdje nije potrebno prethodno znanje i iskustvo mindfulness-a. Stoga svi zainteresovani su dobrodošli bez obzira da li se po prvi put susreću sa praksom mindfulness-a, žele da prodube dosadašnje iskustvo ili žele da kroz kultivaciju mindfulness-a unaprijede rad na ličnom zdrastvenom ili profesionalnom planu! Uloga instruktora je da sistematski predstavi i podržava kultivaciju mindfulness vještina kod polaznika putem vodjenja mindfulness vježbi i dijaloga sa polaznicima.

MBSR program nije zamjena za psihoterapiju. Osobama koje prolaze kroz akutna stanja kliničke depresije ili sličnih psiholoških stanja se savjetuje da potraže adekvatnu stručnu pomoć kod relevantnog specijaliste medicine/psihoterapeuta.

Donacije:
100 € – 300 €
Mindfulness Montenegro inicijativa ima za cilj da omogući širokoj populaciji pristup benefitima koje mindfulness pruža. Stoga finansije ne bi trebale biti prepreka za pristupanje programu. Polaznicima se stoga nudi mogućnost da samostalno odrede visinu donacije u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Donacije u ratama su takodje moguće.

MBSR online program počinje u utorak 20. oktobra 2020. sa početkom u 18.30h preko aplikacije Zoom.
Prijavite se putem email-a sasha.d.radovic@gmail.com ili telefonom 067 643 074

Mindfulness Montenegro je član evropske mreže mindfulness associjacija EAMBA European Association of Mindfulness Based Approaches i svi programi slijede medjunarodne standarde profesionalog i etičkog ponašanja sertifikovanih učitelja mindfulness-a. Programi su sekularni, nepolitički i bazirani na opsežnoj i dobro dokumentovanoj naučnoj praksi.